Anne-Marie lid in de Orde van Oranje Nassau

Op dinsdag 26 april is Anne-Marie onder valse voorwendselen naar verzorgingstehuis IJsselzicht in Doesburg gelokt en werd daar, tot haar verrassing, door de burgemeester van Doesburg in het middelpunt van de belangstelling geplaatst.

04 2016 anne marie lid in de orde van oranje nassau 01Voor haar lange staat van dienst in zowel het maatschappelijke als het verenigingsleven is zij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Een korte opsomming van wat Anne-Marie allemaal doet en heeft gedaan om deze orde te ontvangen is o.a.: Haar strijd en inzet tegen armoede, vele taken en posities die zij heeft bekleed binnen de VVV Doesburg, het vrijwilligerswerk voor de kerk, haar kapsalon in verzorgingstehuis IJsselzicht en uiteraard haar lange staat van dienst als gewezen bestuurslid en nog steeds als instructeur bij onze eigen vereniging.

Namens de Gehoorzame Hond waren bij deze plechtigheid aanwezig Bertha, Tamara, Ruud en vanwege zijn lange relatie met Anne-Marie, Henk die tevens op verzoek van Alice haar verving.

Vanuit bestuur en instructeurs heeft Anne-Marie de nodige bloemen en cadeaubonnen mogen ontvangen.

Vanuit haar eigen reacties viel op te maken dat zij haar verdiensten niet rekent tot echt bijzonder maar het “gewoon” normaal vindt maar ondanks dit feit de Orde weet te waarderen.

 

- Bertha, Tamara, Ruud en Henk.

 

04 2016 anne marie lid in de orde van oranje nassau 0204 2016 anne marie lid in de orde van oranje nassau 03